28

Buurtvereniging De Noordster

Toen de wijk Lemmer-Noord in de jaren zeventig vorm begon te krijgen is er een belangenvereniging Lemmer Noord opgericht. Deze vereniging zette zich in voor bewoners van de wijk die tijdens de ontwikkeling vragen en/of problemen hadden.

Op de ledenvergadering van Belangenvereniging Lemmer Noord op 9 maart 1979 is besloten deze vereniging om te zetten in Buurtvereniging “De Noordster”. Een goed gekozen naam omdat ook de straten in deze wijk allemaal iets te maken hebben ons melkwegstelsel.

Op vrijdag 9 maart 1990 werd ons buurthuis “Sterrehuis” feestelijk geopend!

Van de voorzitter

Beste leden van buurtvereniging “De Noordster”,

 

Het coronavirus heeft ons allen bezig gehouden de afgelopen weken en zal dat ook nog een hele tijd blijven doen.

Wij hopen dat u allen gezond bent gebleven en ook de komende periodes gevrijwaard zult blijven van de gevolgen van het coronavirus.

Op advies van het RIVM heeft het kabinet evenementen verboden tot 1 september.

De 1,5 meter afstand van elkaar zal ook nog zeker aanblijven. Voor ons Buurthuis “Het Sterrehuis” betekend dat ook wij tot die datum gesloten moeten blijven. Al onze activiteiten zijn veelal met een dusdanig aantal mensen, dat aan de 1,5 meter afstand niet kan worden voldaan. Het is onduidelijk of en op welke wijze er daarna weer activiteiten en evenementen mogen plaatsvinden.

Het bestuur heeft daarom op voorhand de beslissing genomen om het huidige seizoen af te sluiten en het buurthuis dit seizoen niet meer te openen.

Wij hopen dat bij aanvang van het nieuwe seizoen medio september/begin oktober alle beperkende maatregelen zijn opgeheven. We kunnen dan het buurthuis mogelijk weer open stellen voor activiteiten en we hopen jullie dan ook gezond en wel te mogen begroeten.

Voor aanvang van het nieuwe seizoen zullen we een programmaboekje maken met daarin de kalender met activiteiten en dit boekje bezorgen op jullie huisadres.

Wij wensen jullie veel sterkte de komende tijd. Blijf gezond en houd 1,5 meter afstand.

 

Namens het bestuur,

Gerard Michorius

Voorzitter