Malcolm Strijkert, Algemeen bestuurslid
Castor 89, 06 48568402