Malcolm Strijkert, Algemeen bestuurslid
Lennastraat 13 , 06 48568402